Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin nimi

Aseseppä Aspnäs Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Aseseppä Aspnäs
Y-tunnus: 2839768-7
Verkkosivut: http://aseaspnas.fi/
Osoite: Konttoritie 12, 65610 Mustasaari
Puh. 045-8603100
Sähköposti: aseseppa.aspnas@gmail.com

2.1 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Conny Aspnäs
Osoite: Västerhankmontie 77, 66550 Västerhankmo
Puh. 045-8603100
Sähköposti: aseseppa.aspnas@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Aseseppä Aspnäs asiakkaista asiakasrekisteri. Yhteystietoja kerätään tiedotusta ja tilastointia varten, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä varten, asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja luovutetaan ainoastaan tarvittaessa viranomaisille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään: Asiakkaan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköposti) sekä asiakkaan itse antamat muut tiedot.

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan ostaessa tuotteita tai palveluita sekä yhteydenottolomakkeen kautta.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ainoastaan tarvittaessa viranomaisille, tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurilla suojatulla palvelimella. Aseseppä Aspnäs ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.